Spara pengar med taktvätt och fasadtvätt

Stort tack som har behandlats med taktvätt

Visste du att tak- och fasadtvätt kan spara dig tusenlappar? Så här förebygger du skador på tak och fasad och slipper kostsamma reparationer längre fram.

Vare sig du är husägare, fastighetsförvaltare eller företagsägare, har fastighetens skick och utseende stor betydelse. En ren och välskött exteriör ger inte bara ett gott förstahandsintryck — det hjälper också till att skydda din investering från skador och onödiga kostnader i framtiden. Ett av de mest effektiva sätten att uppnå detta är genom fasad- och taktvätt.

 

 

 

Hur kan regelbunden taktvätt skydda din fastighet?

En byggnads tak och fasad behöver tåla mycket. Kraftiga temperaturskillnader, regn, snö, sol och vind är alla faktorer som med tiden sliter på även de allra starkaste material och konstruktioner.

Även skadlig påväxt såsom alger, mossa och lavar är riskfaktorer. De försämrar skyddet mot fukt och mögel, som i värsta fall kan leta sig in till undertaket och sprida sig ner i läkt (underlag för takpannor och takplåt) och spont (stödkonstruktioner). Vätska som samlats i, exempelvis mossa på taket, kan rinna ner i takpannornas håligheter och porer. När kylan sedan slår till och vattnet expanderar kan det leda till att takpannorna spricker, så kallad frostsprängning.

Ett rent tak är därför långt viktigare än många tror. Det är i själva verket en förutsättning för att kunna upptäcka sprickor i tid och förhindra att fukt tar sig in och orsakar kostsamma skador.

 

Hur ofta bör man tvätta ett hustak?

Vår rekommendation är att du ser över taket åtminstone en gång per år, särskilt om du bor nära träd, skog och annan växtlighet. Det innebär inte nödvändigtvis att du varje gång måste göra en djupgående tvätt med alg- och mögeltvätt. Ibland kan det räcka med att avlägsna löv och annat skräp med en borste, lövblås eller vattenslang, och på så vis undvika att samlingar av löv, barr med mera på sikt orsakar fuktskador och läckage.

Den bästa tiden att utföra taktvätt och fasadtvätt är mellan mars och november och helst en dag med sol och mer än 3°C ute.

 

Taktvätt — så här går det till:

  • Högtryckstvätt där vi anpassar trycket efter den specifika yta som ska tvättas.
  • Borstning, om takskicket är oklart eller kunden inte önskat högtryckstvätt. Borstningen ska helst kombineras med algbehandling så att taket ”självtvättas” med väder och vind.
  • Ultra-rent vatten, som också är den mest miljövänliga metoden. Fungerar enbart om taket är av plåt eller annan slät yta.
  • Vi rekommenderar alltid kunden en efterbehandling efter utförd tvätt. Man kan antingen lägga en algbehandling som förhindrar algernas återväxt för ett par år, alternativt en impregnering som innebär att man förseglar takpannorna och förlänger återväxten upp mot 10 år eller mer.

 

Fasadtvätt för en starkare, vackrare fasad

Precis som för ett tak, kan väder, vind, mögel och alger ställa till problem även för en byggnads fasad. Med en ordentlig fasadtvätt blir byggnaden mer attraktiv samtidigt som du förlänger fasadens liv och ökar dess skyddsförmåga. Ju oftare den tvättas, desto enklare är det att få bort smuts som lagt sig på ytan. Löpande underhåll är därför betydligt mer kostnadseffektivt än att tvingas göra större insatser när huset redan är fullt med påväxt.

 

Fasadtvätt som utförs på bostadsrätt

Hur går en fasadtvätt till?

En fasadtvätt innebär att vi mekaniskt eller kemiskt rengör, tvättar och behandlar din fasad. Vi använder oss av flertalet metoder men oftast tvättas fasaden med högtryckstvätt och hetvatten, det är ett effektivt och samtidigt skonsamt sätt att få huset att se ut som nytt igen.

Hos oss på Klottrets fiende No 1 ställs våra högtryckstvättar alltid in för att anpassa trycket efter den specifika yta som ska tvättas. Alla fasadtyper kan därför tvättas tryggt och säkert med högtryckstvätt. Är ytan väldigt smutsig behandlar vi med ett alkaliskt fasadtvättmedel före fasadtvätten, för att lösa upp hårt sittande smuts eller alger. Andra metoder vi använder oss av är ultrarent, eller avjoniserat vatten, som absorberar och löser upp smutsen från underlaget.

 

Kan en fasadtvätt även få bort alger?

Självklart! Så länge det inte är minusgrader eller frost och snö på ytan kan algbehandlingen göras på i princip alla typer av underlag såsom tegel, betong, trä, puts, sten, eternit, plåt, takpapp med flera.

Vi applicerar en färglös vätska på fasaden. När medlet träffar ytan dör påväxten och fortsätter sedan att brytas ner successivt medan väder och vind hjälper till att få bort eventuella rester. Beroende på mängden alger, mossa och lavar och hur hårt de sitter på fasaden, försvinner grönalger vanligen inom några veckor från applicering och lavar försvinner inom 12 månader.

 

Metoder vi använder vid fasadtvätt:

  • Högtryckstvätt där vi anpassar trycket efter den specifika yta som ska tvättas.
  • Ultra-rent vatten, som också är den mest miljövänliga metoden. Fungerar enbart om fasaden är av plåt eller annan slät yta.
  • Algbehandling (antingen efter utförd högtryckstvätt för att förhindra återväxt, eller som enskild behandling då fasaden enbart är smutsig av grönalger och inte behöver tvättas).

 

Vill du också ha hjälp att tvätta rent ditt tak eller fasad, och samtidigt skydda din byggnad?
Kontakta oss idag för prisförfrågan så hjälper vi dig!