Title Image

Sanering vid översvämning för att minimera skador

Sanering vid översvämning

Kraftiga och ihållande regnskurar har drabbat Skåne de senare åren med översvämningar och stora sakskador som följd. Vi har stor erfarenhet av sanering vid översvämning.

 

Klottrets Fiende No 1 är specialister på de flesta typer av saneringsarbeten. Däribland besitter vi en fackmannakunskap och en maskinpark som lämpar sig för sanering vid översvämningar. Ofta drabbar översvämningarna oss utan någon som helst förvarning där hastighet och kvalité gör att man både kan undvika större problem men också ha en minskad klimatpåverkan vid saneringen. Källarutrymmen, förråd, garage, hisschakt och andra snarlika ytor är de som oftast drabbas värst och då rycker vi in och sanerar vid översvämning.

Med en stor personalstyrka kan vi på kort tid befinna oss på plats för åtgärd. Vanligast är att vi inledningsvis gör en bedömning på plats hur omfattande skadorna är, därefter anpassar vi manskap och maskiner/utrustning efter rådande omständigheter. Under arbetet och framförallt innan avetablering, sker alltid en gemensam översyn med uppdragsgivaren där vi stämmer av resultatet. Ofta i samband med översvämning drabbas också avloppsnäten. För att underlätta samordningen för kunden har vi nära samarbeten med b.l.a. sop- och sugföretag m.fl. Vi har också andra kompletterande tjänster som soprumstvätt. Kontakta oss idag för sanering vid översvämning.

Prisförfrågan