Fasadtvätt privatperson

Skönheten sitter på utsidan – ibland åtminstone

Underhåll av byggnaders yttre ytor bör vara lika självklart som att städa inomhus. Bortsett från det estetiska värdet i en ren och snygg husfasad kan alger, smuts och mossa dessutom förkorta livslängden på ytskiktet, och eventuellt hela fastigheten. Fasadtvätt är därför viktig i samband med byggnadens underhåll.

Är ni inte privatperson kan ni läsa om fasadtvätt för företag och bostadsrättsföreningar här.

Val av metod

Varje typ av fasad ställer olika krav på genomförandet. Även ålder och skick väger in vid valet av rengöringsmetod. Nedan redogör vi för de tre vanligaste sätten att tvätta fasader på:

Hetvattentvätt

Vanligtvis tvättas fasader med högtryckstvätt och hetvatten. Många blir dock avskräckta när de hör ordet högtryckstvätt och tänker att fasaden kommer att ta skada av det höga trycket. Våra högtryckstvättar ger förvisso upp till och med 250 bar men trycket ställs alltid ner för att anpassas efter ytan som tvättas. På så vis kan man i stort sätt tvätta alla fasadtyper med s.k. högtryckstvätt och då även dra nytta av fördelarna med det varma vattnet.

 

Om så behövs, förbehandlar vi ytan innan fasadtvätten med ett alkaliskt fasadtvättmedel för att lösa upp hårt sittande smuts och på så sätt nå ett bättre resultat.

Ultra-rent vatten

Ultra-rent vatten, eller avjoniserat vatten, är en metod som initialt var anpassad för fönsterputsning men man har även märkt att metoden går att använda för vissa typer av fasadrengöring. Framförallt när det avser glasfasader eller ömtåliga putsfasader kan denna metod vara att föredra framför högtryckstvättning.

 

Rengöring med ultra-rent vatten är en oerhört miljövänlig metod då inga kemikalier används. Därtill är metoden mindre störande och bullrande än traditionell högtryckstvättning och dessutom kan man genom s.k. teleskoplansar tvätta ytor upp till 10-12 meter nere från marken.

Algbehandling

Algbehandling är en spännande metod. Vi applicerar denna färglösa vätska på era fasader och, beroende på mängd alger, mossa och lavar, går produkten igång med att rengöra era fasadytor med hjälp av väder och vind. Förvisso får ni inte det omedelbara resultat man får med en fasadtvätt utan algbehandlingen verkar istället över tid. Vanligtvis försvinner grönalger inom de närmsta veckorna från applicering medan lavar kan ta upp till 12-18 månader. Viktigt att tänka på är att en algbehandling inte angriper smuts, luftföroreningar etc utan enbart angriper påväxt såsom alger och mossa.

Algbehandlingen kan läggas på egen hand (istället för en fasadtvätt) såväl som innan och efter en fasadtvätt.

ROT-avdrag

Du som är ägare till villa eller småhus kan dra nytta av ROT-avdraget när du anlitar oss för fasad- eller taktvätt. Då är du berättigad till 30% skatteavdrag på belopp upp till och med 50.000 kronor per person och år. Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte materialkostnaden.

Räkneexempel

Nedan får ni en indikation på våra priser för normalstora villafastigheter, radhus och småhus:

 

Fasadtvätt 1-planshus = 7.000,- inklusive moms efter ROT-avdrag
Fasadtvätt 2-planshus = 14.000,- inklusive moms efter ROT-avdrag

 

Vid intresse ber vi dig kontakta oss via telefon eller nedan formulär för att få ett fast pris.

Prisförfrågan