Title Image

Rensning av hängrännor privatperson – För längre livslängd

Rensning av hängrännor

Hängrännor bör rensas från löv, grenar och annan smuts med jämna mellanrum – annars riskerar de att täppas till. Framförallt är det viktigt att in- och utlopp samt uppsamlingsplatser hålls rena från igensättande smuts och löv, och därför bör man rensa hängrännor ofta. Oavsett om ni har fått akut stopp i era hängrännor eller helt enkelt vill förebygga eventuella framtida problem, är ni välkomna att kontakta oss. Vår personal är skylift- och höghöjdsutbildade och vi har god vana att jobba på höga höjder. I samband med ränsning av hängrännor så kan man också göra en taktvätt.

Är ni inte privatperson kan ni läsa om rensning av hängrännor för företag och bostadsrättsföreningar här.

Installation av lövavskiljare

Somliga fastigheter saknar lövavskiljare helt eller behöver helt enkelt byta ut dem. Vi har god erfarenhet i ditsättning eller utbyte.

Prisförfrågan