Miljö i fokus + Nytt fordon

Miljön i fokus

Vi har märkt av att både det offentliga och privata har växlat upp sina krav på miljöanpassning. Det är inget som kommit som en överraskning utan vårt miljötänk är alltid i fokus, dels för att vi är miljöcertifierade enligt ISO14001, dels att vi vill se nästkommande generationer får möjlighet till att uppleva en bättre miljö. Så detta år har vi bland annat HVO-anpassat en del av vår fordonsflotta och på sikt är målet att alla ska vara det, eller ännu bättre. Vi tittar ständigt på helt fossilfria transportbilar, dock har de i dagsläget varken tillräcklig lastkapacitet eller räckvidd.

Vi har även genomfört vår årliga s.k. “Community Cleanup” där våra medarbetare på respektive kontor samlas för att göra en gemensam insats för närmiljön genom skräpplockning.

Nytt kärltvättsfordon i Malmö

Vår kärltvättsverksamhet i Malmö utökade sin kapacitet med ytterligare en kärltvättsbil under
sensommaren. Lastbilen är miljöklass EURO6 och tvättar kärlen med rent vatten, till skillnad från
många aktörer i branschen där man istället använder s.k. recyclat vatten.