Title Image

Om Oss

1986-2023 | Över 35 år i branschen

Klottrets Fiende No 1 startades 1986, då med namnet All Remove, och drivs idag av andra generationen i familjen. Våra 35 år i branschen har gett oss en ovärderlig erfarenhet inom vårt verksamhetsområde. De kunskaper om olika byggmaterials egenskaper vi skaffat oss genom åren, borgar för att du med förtroende kan vända dig till Klottrets Fiende No 1. Enbart i Sydsverige hjälper vi över 2000 kunder med sanering årligen, varav över 600 har valt att teckna avtal med oss.

 

Vår saneringsflotta består i dag av ett 20-tal mobila enheter som svarar för produktionen, där var enhet är självförsörjande vad gäller vatten och el samt utrustade med högtrycksaggregat samt värmepump.

Historia

Klottrets Fiende No 1 grundades 1986 med affärsidén att skydda fastigheter och byggnader mot klotter. Vi har sedan starten skördat stora framgångar bl.a. på grund av vår unika klotterförsäkring 36/36.

 

Idag är vi ungefär 27 anställda och servar dagligen kunder i hela Skåne samt Stockholm. Med kontor i Malmö, Helsingborg och Stockholm är vi snabbt på plats och löser era problem.

Miljö & Kvalitet

Ansvaret att bevara och helst förbättra vår miljö åligger alla i vårt samhälle. 
Som ett led i vår strävan att bidra till en hållbar samhällsutveckling eftersträvar Klottrets Fiende No 1 att alltid ligga i framkant gällande nu rådande och framtida certifieringskrav.

 

Som första företag i branschen blev Klottrets Fiende No 1 miljöcertifierade 1999 enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Vårt miljöledningssystem är sedan dess uppdaterat och certifierat enligt den nu gällande standarden ISO 14001:2015.

 

ISO14001-certifikat

Miljö, kvalitets- och arbetsmiljöpolicy

Ladda ner vår broschyr

Vill du veta mer om Klottrets Fiende No 1?

Företagsbroschyr

Klottrets Fiende No 1
Klottrets Fiende No 1
Klottrets Fiende No 1