Title Image

Fasadtvätt för underhåll av yttre ytor

Att tvätta husfasaden förlänger tiden för underhåll

Underhåll av byggnaders yttre ytor bör vara lika självklart som att städa inomhus. Dagens tilltagande luftföroreningar, tillsammans med alg och mossangrepp, gör stor åverkan och fördärvar fasaden på sikt. Fasadtvätt är viktig i samband med byggnadens underhåll.

 

Fasadtvätt förbättrar utseendet, förhöjer värdet på fastigheten och förlänger tiden för underhåll. Vanligtvis tvättas fasaderna med högtryck och hetvatten och vi undviker i möjligaste mån att använda rengöringsmedel. Ibland har en byggnads fasad blivit utsatt för klotter där vi kan ebjuda vår tjänst klottersanering.

Metoder för fasadtvätt

Varje typ av fasad ställer olika krav på genomförandet. Även ålder och skick väger in vid valet av rengöringsmetod. Nedan redogör vi för de vanligaste sätten att tvätta fasader på:

Hur genomförs Hetvattentvätt vid rengöring av fasad?

Vanligtvis tvättas fasader med högtryckstvätt och hetvatten. Många blir dock avskräckta när de hör ordet högtryckstvätt och tänker att fasaden kommer att ta skada av det höga trycket. Våra högtryckstvättar ger förvisso upp till och med 250 bar men trycket ställs alltid ner för att anpassas efter ytan som tvättas. På så vis kan man i stort sätt tvätta alla fasadtyper med s.k. högtryckstvätt och då även dra nytta av fördelarna med det varma vattnet.

Om så behövs, förbehandlar vi ytan innan fasadtvätten med ett alkaliskt fasadtvättmedel för att lösa upp hårt sittande smuts och på så sätt nå ett bättre resultat.

Varför används ultra-rent vatten?

Ultra-rent vatten, eller avjoniserat vatten, är en metod som har blivit populär de senaste åren. Trots att metoden främst är anpassad för fönsterputsning, har man även märkt att metoden går att använda för vissa typer av fasadrengöring. Framförallt när det avser glasfasader eller ömtåliga putsfasader kan denna metod vara att föredra framför högtryckstvättning.

 

Rengöring med ultra-rent vatten är en oerhört miljövänlig metod då inga kemikalier används. Därtill är metoden mindre störande och bullrande än traditionell högtryckstvättning och dessutom kan man genom s.k. teleskoplansar tvätta ytor upp till 10-12 meter nere från marken.

Vad är Algbehandling vid fasadtvätt?

Algbehandling är en spännande metod. Vi applicerar denna färglösa vätska på era fasader och, beroende på mängd alger, mossa och lavar, går produkten igång direkt att rengöra era fasadytor med hjälp av väder och vind. Förvisso får ni inte det omedelbara resultat man får med en fasadtvätt utan algbehandlingen verkar istället över tid. Vanligtvis försvinner grönalger inom de närmsta veckorna från applicering medan lavar kan ta upp till 12 månader. Denna typ av fasadtvätt kan vi varmt rekommendera.

Varför ska man genomföra Impregnering efter fasadtvätt?

Många gånger är en impregnering av fasaden en bra investering efter utförd tvätt. Impregneringen är en lättflytande, färglös vätska baserad på silaner och bidrar till att reducera vattenupptagningsförmågan avsevärt samtidigt som vattenånga släpps igenom och hålls s.k. diffusionsöppen. Tänk er en Gore-Tex- jacka som inte absorberar någon vätska. Genom att impregnera era fasader gör man fasaden vattenavvisande, vilket leder till att påväxten har svårt att överleva. Inget vatten = inget liv. Sammanfattningsvis fördröjer man återväxten av alger och mossa avsevärt.

Pris fasadtvätt

Gå vidare och fyll i vårt formulär så återkommer vi med ett prisförslag inom 24 timmar.

Prisförfrågan
Fasadtvätt och taktvätt är en viktig del av sin Fastighetsvård
Fasadtvätt