Taktvätt privatperson – Rena och fina tak

Öka ditt taks livslängd

Taket är den mest utsatta ytan på ett hus och drabbas förr eller senare av alger, mögel, smuts, lav och annan oönskad påväxt. Genom att arbeta med de bästa och mest miljövänliga produkterna ger vi ditt hus ett nytt fräscht utseende. I samband med taktvätt så kan man också rensa hängrännor för privatpersoner.

Är ni inte privatperson kan ni läsa om taktvätt för företag och bostadsrättsföreningar här.

Val av metod

Vi arbetar med två etablerade metoder för takrengöring. Observera att ingen av metoderna passar alla tak – vi gör alltid en kontroll innan vi påbörjar arbetet.

Högtryckstvätt

Vanligtvis tvättas tak med högtryckstvätt och hetvatten. Många blir dock avskräckta när de hör ordet högtryckstvätt och tänker att taket kommer att ta skada av det höga trycket. Våra högtryckstvättar ger förvisso upp till och med 250 bar men trycket ställs alltid ner för att anpassas efter ytan som tvättas. På så vis kan man i stort sätt tvätta alla taktyper med s.k. högtryckstvätt och då även dra nytta av fördelarna med det varma vattnet.

Algbehandling

Vi applicerar denna färglösa vätska på era tak och beroende på mängd alger, mossa och lavar så går produkten igång med att rengöra era takytor med hjälp av väder och vind. Förvisso får ni inte det omedelbara resultat man får med en högtryckstvätt utan algbehandlingen verkar istället över tid. Vanligtvis försvinner grönalger inom de närmsta veckorna från applicering medan lavar kan ta upp till 12-18 månader. Viktigt att tänka på är att en algbehandling inte angriper smuts, luftföroreningar etc utan enbart angriper påväxt såsom alger och mossa.

 

En algbehandling kan vara en lämplig metod då taket är olämpligt gå på och tvätta, exempelvis om takpannorna är mycket sköra.

 

Algbehandlingen kan läggas på egen hand (istället för en fasadtvätt) såväl som innan och efter en taktvätt.

Impregnering

Många gånger är en impregnering av taken en bra investering efter utförd tvätt. Impregneringen är en lättflytande, färglös vätska baserad på silaner och bidrar till att reducera vattenupptagningsförmågan avsevärt samtidigt som vattenånga släpps igenom och hålls s.k. diffusionsöppen. Tänk er en Gore-Tex- jacka som inte absorberar någon vätska. Genom att impregnera era tak gör man taket vattenavvisande, vilket leder till att påväxten har svårt att överleva. Inget vatten = inget liv. Sammanfattningsvis fördröjer man återväxten av alger och mossa avsevärt.

ROT-avdrag

Du som är ägare till villa eller småhus kan dra nytta av ROT-avdraget när du anlitar oss för fasad- eller taktvätt. Då är du berättigad till 30% skatteavdrag på belopp upp till och med 50.000 kronor per person och år. Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte materialkostnaden.

Räkneexempel efter ROT

Nedan får ni en indikation på våra priser för normalstora (upp till 160 kvm) villafastigheter , radhus och småhus:

Mer än 160 kvm tak och/eller brantare lutning är fördyrande omständigheter.

Vid intresse ber vi dig kontakta oss via telefon eller nedan formulär för att få ett fast pris.

Prisförfrågan
Taktvätt