Title Image

Betongimpregnering för skydd av betongkonstruktioner

Betongimpregnering i förebyggande syfte

Betong som av många uppfattas som fast, evig och oförstörbar, kan i verkligheten drabbas av skador t.ex. av frost, saltfrost, armeringskorrosion, igensättning av luftporer eller AKR, (alkalikiselsyrareaktioner). Gemensamt för alla dessa skador är att de utvecklas i närvaro av fukt och salt som tränger ner i betongen vid t.ex. vinterväghållning. Sådana skador kan förebyggas och stoppas om man betongimpregnerar.
Vi är specialister på ytbehandling och betongimpregnering –eller hydrofobering som det också kallad – av brokonstruktioner, stödmurar, G/C-tunnlar och andra betongytor.
Bland annat har vi betongimpregnerat följande stora objekt:

 

 • Götatunneln i Göteborg
 • Landanslutningar till Öresundsbron
 • Broar och trafikplatser på yttre ringvägen Malmö
 • Kontinentalbanan genom Malmö samt delar av västkustbanan till Banverket
 • Åbromotets trafikplats i Göteborg till Vägverket
 • Ett hundratal broar och stödmurar till Stockholms Gatukontor
Impregnering av övriga ytor

Även tegel och andra fasad- och takmaterial går att impregnera. Innan detta görs rekommenderar vi en taktvätt eller fasadtvätt.

Hör av dig till oss så tar vi dig igenom processen.

Här listar vi ett par av fördelarna med att låta impregnera dina fasader eller tak:

 

 • Släpper igenom vattenånga (diffusionsöppet)
 • Tätar till viss del sprickor
 • Reducerar vattenupptagning
 • Har mycket god UV och alkaliebeständighet
 • Reducerar uppvärmningskostnaderna
Prisförfrågan
Betongimpregnering