Title Image

Klotterskydd i förebyggande syfte

Klotterskydd underlättar sanering

Klotterskydd är en förebyggande behandling som gör att klottret blir lättare att sanera, minskar slitaget på underlaget och minskar således även saneringskostnaden.

Klotterskydd kan appliceras på i stort sett alla material, omålade såväl som målade. Vilken typ av klotterskydd som är lämpligast för er fasad hjälper vi er att bestämma.

Ur miljösynpunkt är denna metod överlägsen då inga eller väldigt lite kemikalier krävs i samband med saneringen.

2 typer av klotterskydd

1) Diffusionsöppet klotterskydd

Ett diffusionsöppet klotterskydd är en tunn vaxhinna som appliceras på underlaget och förhindrar inträngning av klotter, smuts och andra föroreningar. Vid sanering smälts vaxhinnan bort med hjälp av hetvatten och således försvinner även klotter och andra föroreningar.

Det fiffiga med detta klotterskydd är att det är s.k. diffusionsöppet vilket innebär att det låter underlaget andas och släppa igenom fukt som vanligt. Detta klotterskydd är det absolut vanligaste och mest använda.

2) Permanent klotterskydd

Ett permanent klotterskydd är inte diffusionsöppet och fungerar istället mer som en lack. Det har dock andra fördelar såsom mycket lång hållbarhet och hög UV-beständighet.

Detta skydd kan vara lämpligt på exempelvis kommunala papperskorgar och lyckstolpar som är utsatta för mycket klotter. Likaså är konstverk återkommande objekt som skyddas med permanent klotterskydd. I de fall klotter redan förekommer så rekommenderar vi vår klottersanering.

Prisförfrågan
klotterskydd