Title Image

Vanliga Frågor (FAQ)

Vad är klotterskydd?

Klotterskydd är en vattenbaserad vaxhinna som appliceras på fasaden eller byggnaden i fråga. Skyddet bildar en transparent hinna som hindrar klotter, trafikföroreningar och annan nedsmutsning från att få fäste i det underliggande materialet.

Hur fungerar klotterskyddet?

Sanering på klotterskyddad yta görs med 90 gradigt hetvatten och mellan 70-200 bar högtryck (beroende på ytans beskaffenhet). På så sätt smälter vaxet och färgpigment och föroreningar följer med utan att underlaget påverkas nämnvärt. Ur miljösynpunkt är denna metod överlägsen då inga kemikalier krävs i samband med saneringen.

Sopkärlstvättning – hur fungerar det?

Eventuella sopor mellanlagras i en ny ren sopsäck. Sedan matas sopkärlet in i bilens inbyggda diskmaskin per automatik och diskas grundligt. Själva tvättprocessen tar mellan en och två minuter och sker med 50-70 gradigt diskvatten. Kärlet matas därefter ut och återfylls med soporna i den nya och rena, väl förslutna sopsäcken.

Kan ni tvätta små som stora kärl?

Ja, vi kan tvätta kärl upp t.o.m. 1000 liter.

Kan ni även tvätta vårt soprum och/eller sopnedkast i samband med sopkärlen?

Ja, självklart! Vår mobila sopkärlsbil är utrustad med högtryckskompressor samt varmvattenaggregat. Saknar soprummet brunn eller annat avloppssystem använder vi oss av vattendammsugare. Vad gäller sopnedkasten använder vi oss av en specialbyggd roterande tvättanordning som transporteras upp längs nedkastet och rengör med högtryck.

Finns det ett minimiantal vid beställning av sopkärlstvätt?

Nej, det krävs inga minimivolymer för att beställa tvätt. Ni kan alltså beställa tvätt även av enstaka kärl.

Hur fungerar ert 36/36 serviceavtal?

Ett servicekontrakt innebär i korthet att Klottrets Fiende No 1 garanterar att i 36 månader och inom 36 timmar ta bort klotter från dina fasader. Detta erbjuder vi till en fast månadsavgift, oberoende av hur mycket eller ofta det blir klottrat på de kontrakterade ytorna.

Är det något särkilt man bör tänka på då man tecknar ett 36/36 serviceavtal?

Ja, noterade att fasaden måste vara s.k. nollställd vid tillfället då avtalet tecknas – det innebär helt enkelt att fasaden eller fastigheten skall vara fri från klotter.

klotterhantering