Title Image

Rensning av hängrännor för längre livslängd

Rensning av hängrännor

Hängrännor bör rensas från löv, grenar och annan smuts med jämna mellanrum – annars riskerar de att täppas till. Hur ofta är väldigt olika från tak till tak men som regel bör de rengöras grundligt en gång om året. Framförallt är det viktigt att in- och utlopp samt uppsamlingsplatser hålls rena från igensättande smuts och löv, och därför bör man rensa hängrännor ofta. Oavsett om ni har fått akut stopp i era hängrännor eller helt enkelt vill förebygga eventuella framtida problem, är ni välkomna att kontakta oss. Vår personal är skylift- och höghöjdsutbildade och vi har god vana att jobba på höga höjder. I samband med ränsning av hängrännor så kan man också göra en taktvätt.

Installation av lövavskiljare

Somliga fastigheter saknar lövavskiljare helt eller behöver helt enkelt byta ut dem. Vi har god erfarenhet i ditsättning eller utbyte.

Osäker om era hängrännor behöver rensas?

Anlita oss för en besiktning av era tak där vi gör bedömningen huruvida hängrännor och stuprör behöver tvättas eller om där finns trasiga takpannor. Dessutom kollar vi så att förankringspunkterna på era tak är godkända och i fullgott skick. Allting fotodokumenteras och en sammanställning tillsänds er digitalt. Anlitar ni sedan oss för rensning av hängrännor och/eller ditsättning av takpannor så bjuder vi på besiktningskostnaden. Smidigt, va?

Teckna ett serviceavtal

Vi erbjuder även ett serviceavtal med årlig översyn av era tak, avvattning och hängrännor. Precis som vid besiktningen som beskrivs ovan, foto- och videodokumenterar vi arbetat och skickar detta tillsammans med en redogörelse från utförande tekniker till er digitalt. På så vis kan ni känna er trygga att ert tak är i fullgott skick och ni inte behöver oroa er för överisning och istappar på vintern.

Prisförfrågan
rensning_hängrännor
rensning_hängrännor
rensning_hängrännor