Har ni fått klotter någon gång?

30 ÅR I BRANSCHEN

– SÅ MYCKET MER ÄN BARA KLOTTER-SANERING

 

Har du någonsin fått klotter?

Klotter kan vara påträngande och skapar otrygghet för de som vistas i området. Klotter som inte tas bort sänder negativa signaler vare sig du ska hyra lokal, besöka ett område eller köpa en bostad. Genom att låta ”taggen” sitta kvar, sänder du en signal till andra att det är okej att fortsätta klottra på samma plats.

Klotter föder klotter

Att bara måla över klottret löser inte problemet

Många passar på att måla om fasaden när de råkat ut för klotter. Innan ommålningen sker är det viktigt att ta bort klottret. Dels för att klotterfärgen kryper fram, dels för att den påverkar byggmaterialets förmåga att transportera fukt. Vi vill dock påminna om att du måste sanera klottret innan du målar om. Klotterfärger som inte saneras innan ommålning kommer att göra dig olycklig i framtiden. Förr eller senare kryper klotterfärgen fram genom färglagren.
Kontakta oss direkt om du har blivit drabbat av klotter.

Kan man förebygga klotter?

Det man kan gör är att klotterskydda fastigheten. Klotterskydd är en förebyggande behandling som gör att klottret blir lättare att sanera, minskar slitaget på underlaget och minskar således även saneringskostnaden.

Klotterskydd kan appliceras på i stort sett alla material, omålade såväl som målade. Vilken typ av klotterskydd som är lämpligast för er fasad hjälper vi er att bestämma.

Ur miljösynpunkt är denna metod överlägsen då inga eller väldigt lite kemikalier krävs i samband med saneringen.

Klotterskydd är diffusionsöppet och är en tunn vaxhinna som appliceras på underlaget och förhindrar inträngning av klotter, smuts och andra föroreningar.

KLOTTERFÖRSÄKRING

Serviceavtal 36/36
När du tecknar ett serviceavtal med oss behöver du bara meddela oss när någon har varit och klottrat på dina fasader så sköter vi resten. Med ett serviceavtal vet du i förväg vad din klottersanering kommer att kosta och du slipper obehagliga ekonomiska överraskningar.
Innan avtalet träder i kraft, behandlar vi era fasader med klotterskydd för att få ett så optimalt saneringsresultat som möjligt.

KLOTTERFRITT INOM 36 TIMMAR

Ett serviceavtal 36/36 innebär i korthet att vi garanterar att i 36 månader och inom 36 timmar ta bort klotter från era fasader. Detta erbjuder vi till en fast månadsavgift, oberoende av hur mycket eller ofta det blir klottrat på de kontrakterade ytorna. Ingen självrisk, inga utryckningsavgifter eller andra dolda kostnader.

ETT POPULÄRT VAL

Klottrets Fiende har idag över 600 kunder som har aktiva serviceavtal med oss. Alltifrån kommunala och privata fastighetsbolag till bostadsrättsföreningar och privatpersoner har insett fördelarna med att låta oss hålla sina fasader klotterfria med Serviceavtal 36/36. Ett avtal som förenklar er vardag, helt enkelt