Effektiv garagestädning och gatusopning

Slipp grus, sand och smuts i garage och parkeringshus, på vägar och gator. Klottrets Fiende No 1 tar hand om garagestädningen och gatusopningen snabbt, säkert och effektivt, så att du kan lägga energi på det du hellre vill.

 

Våren är en välkommen årstid efter det kalla vinterhalvåret i Sverige. När snön väl smält undan är det dags för städning av garage och övriga parkerings- eller upplagsytor.  Att greppa kvasten eller den handgående skurmaskinen och manuellt försöka sopa rent stora ytor som gator, vägar eller garage från sand, smuts och grus kan bli ett tidsödande, för att inte säga utmattande projekt. Vi hjälper dig! Klottrets Fiende No1 erbjuder effektiv och grundlig maskinsopning för alla tänkbara utrymmen.

Garagestädning och gatusopningen går snabbare med maskin

Så ökar garagestädning garagets livslängd

Året runt utsätts garage och parkeringshus för påfrestningar. Läckande olja, kemikalier, vägsalt, grus och smuts är bara några anledningar till att ditt garage med jämna mellanrum behöver underhållas och rengöras. Inte minst i samband med vintertid, då bilarna drar in snö som sedan smälter och lämnar kvar stora mängder salt och smuts på marken och riskerar att fördärva underlaget och att sätta igen golvbrunnar och avlopp. Även avgaser från bilarna smutsar ner inne i garagen, vilket är ett problem som inte alltid är så enkelt att förebygga.

Det du kan göra är, att försäkra dig om att garaget har så god ventilation som möjligt och att det regelbundet rengörs ordentligt. En utmärkt lösning är även att ha en tvätt/spolplats där det går att skölja och spola av sin bil med vatten för att undvika att all smuts samlas på golvet inne i garaget. För att inte smutsen ska rinna ner i dagvattnet krävs dock ett avlopp särskilt avsett för detta – något som kanske inte alla har möjlighet till i sitt garage.

Så här fungerar garagestädning med Klottrets Fiende No 1

Vi har starka, moderna maskiner som både sopar och skurar på samma gång. Det gör att vi kan städa stora ytor på ett snabbt och effektivt sätt, samtidigt som vi minskar mängden damm som yr omkring i garaget. Grus och smuts sugs upp i maskinen tillsammans med vattnet och minimerar därmed risken för stopp i golvbrunnar och avlopp. Vid behov utför vi även manuell städning och våttorkning av hörn och pelare liksom övriga ytor såsom lamparmaturer, ventilationsrör och kabelstegar.

Garagestädning genomförd på Mobilia i Malmö

Därför är vår garagestädning ett tryggt val:

  • Spillvatten omhändertas som Farligt Avfall och registreras enligt lagkrav (avfallsregistret) till Naturvårdsverket.
  • Över 30 år i branschen ger effektiva rutiner och perfekt resultat.
  • Vår garagestädning utförs alltid med godkända och miljöanpassade medel.
  • All personal innehar alla yrkesspecifika utbildningar som krävs för att vi ska säkerställa att våra kunder alltid blir nöjda med vår garagestädning.
  • ISO 14001-certifierade för att säkerhetsställa ett bra miljöarbete.
  • All städning sker under dammkontroll tack vare att ytan blötläggs.
  • Stark lokal närvaro för garanterat korta leveranstider med kontor i Malmö, Stockholm och Helsingborg.

Professionell maskinsopning med lång erfarenhet

Klottrets Fiende No 1 har stor erfarenhet av maskinsopning liksom gatusopning och sandsopning. Med modern, kraftfull utrustning bistår vi dig och ditt företag (eller BRF/förening) med maskinsopning på vägar, planer, gårdar, parkeringsutrymmen och garage med mera. Gruset och skräpet samlas upp i maskinen som vi sedan tömmer på avsedd miljöstation.

Vi utför även kontinuerlig underhållssopning för att se till att ytan fortsatt hålls ren och fri från smuts, fimpar, grus, löv och annat skräp. Den utrustning vi använder till maskinsopning har dessutom kapacitet att rengöra brunnar, galler och andra håligheter tack vare sin kraftiga vakuumsug.

Vill du också ha professionell hjälp med gatusopning eller garagestädning?

 

Nilfisk fordon för garagestädning